Sığınacaq, sərhəd və immiqrasiya məsələlərinə dair Avropa qanunvericiliyi üzrə vəsait (The Handbook on European Law Relating to Asylum, Borders and Immigration)

You are here

2011-ci ilin mart ayında Fundamental Hüquqlar üzrə Avropa İttifaqı Agentliyi və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ilk birgə layihənin nəticəsi olaraq ayrı-seçkilik әleyhinә Avropa hüququ üzrə məlumat kitabı dərc etdirmişdir.
Download: 
Published: 
Jan 01, 2016
Author(s): 
European Court of Human Rights and European Union Agency for Fundamental Rights
More from: