Migrație și dezvoltare: aspecte socioeconomice

You are here

Epoca contemporană poate fi numită cu certitudine o epocă a migrației. În ultimii ani, migrația internațională a înregistrat o amploare fără precedent. La nivel mondial, aceasta ajunge la peste 232 de milioane de persoane sau 3% din populația lumii, iar 740 de milioane de persoane sunt considerate migranți interni. Fenomenul migrator este caracteristic, practic, oricărui stat.
Download: 
Published: 
Jan 01, 2017
Author(s): 
IOM, Dorin Vaculovschi
More from: